Kurz SBS
Kurz SBS
Prešov Trenčín
Adresa:
Exnárova 44, Prešov, Mavex
Typ kurzu:
Kurz SBS – typ “S”
Začiatok kurzu:
24.01.2022
Adresa:
Exnárova 44, Prešov, Mavex
Typ kurzu:
Kurz SBS – typ “P”
Začiatok kurzu:
14.01.2022
Adresa:
Legionárska 25,Trenčín
Typ kurzu:
Kurz SBS – typ “P”
Začiatok kurzu:
14.01.2022
Adresa:
Legionárska 25,Trenčín
Typ kurzu:
Kurz SBS – typ “S”
Začiatok kurzu:
08.12.2021

Typy kurzov SBS

Základný kurz – typ “S”

Typ S- je určený pre výkon fyzickej ochrany a pátrania, teda pre bežnú činnosť vrámci SBS- stráženie, ochranu objektov a pod.

  •  Odborná príprava pre nových zamestnancov v súkromných bezpečnostnýchslužbách
  •  Rozsah kurzu 78 vyučovacích hodín
  •  Cena kurzu 120 €, cena nezahŕňa 16,5 € správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku, 16,5 € správny poplatok za vydanie preukazu dbornej spôsobilosti (v kolkoch až na skúšku), 4 € kolok na odpis z registra trestov a overenie podpisu na čestnom vyhlásení.

 


Osvedčenie
Po úspešnom absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti bude uchádzačom vydaný preukaz odbornej spôsobilosti typu „S“. Duplikát preukazu o odbornej spôsobilosti vydáva ministerstvo vnútra. 

 

Rozšírený kurz – typ “P”

  • Typ P- je určený pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov, teda pre majiteľov a zodpovedných pracovníkov SBS

  • Odborná príprava pre prevádzkovateľov SBS a osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania a odbornej prípravy
  •  Rozsah kurzu sbs 100 vyučovacích hodín
  • Cena kurzu SBS typ “P” je 290,- € Cena nezahŕňa : 49,5 € správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku a 16,5 € správny poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti (v kolkoch), odpis z registra trestov a poplatok za overenie podpisu na čestnom vyhlásení.


Osvedčenie
Po úspešnom absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti bude uchádzačom vydaný preukaz odbornej spôsobilosti typu „P“.