Kurz SBS
Kurz SBS
Prešov Trenčín
Adresa:
Exnárova 44, Prešov, Mavex
Typ kurzu:
Kurz SBS – typ “S”
Začiatok kurzu:
15.07.2024
Adresa:
Exnárova 44, Prešov, Mavex
Typ kurzu:
Kurz SBS – typ “P”
Začiatok kurzu:
18.10.2024
Adresa:
Legionárska 25,Trenčín
Typ kurzu:
Kurz SBS – typ “P”
Začiatok kurzu:
18.10.2024
Adresa:
Legionárska 25,Trenčín
Typ kurzu:
Kurz SBS – typ “S”
Začiatok kurzu:
22.07.2024

Skúška SBS

Pri prihlásení na skúšku SBS po školení potrebujete:

  • mať uhradený poplatok za prihlásenie na skúšku (kurz SBS typ S- 16,50 € a kurz SBS typ P -49,50 €).

Termín záverečnej skúšky z odbornej prípravy pre prácu v SBS

Termín záverečnej skúšky odbornej spôsobilosti kurzu SBS určuje MV SR. Skúšku kurzu SBS určí ministerstvo do 3 mesiacov od dátumu prijatia prihlášky na skúšku. Po určení termínu skúšky SBS nás bude MV SR informovať o termíne. Následne každému prihlásenému zašleme správu o termíne a mieste konania skúšky SBS.
Skúška SBS sa vykonávatestom. Preverenie odbornej spôsobilosti prebieha v priestoroch určených ministerstvom.

Skúška SBS pre kurz typu S: 

Po kurze SBS, po ukončení školenia SBS prihlasujeme účastníkov na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Úrad súkromných bezpečnostných služieb) na skúšku odbornej spôsobilosti. Vykonanie skúšky z SBS je vykonávané fornou testu. Testových otázok je celkovo 40, každá otázka má tri možnosti z ktorých len jedna je správna. Za odpoveď je možné získaťjeden až tri body podľa náročnosti otázky. Celkovo je potrebné mať minimálne 80% bodov. Na test máte 40 minút. Preukaz odbornej spôsobilosti platí 10 rokov odo dňa vydania. Je to verejná listina. 

Skúška SBS pre typ P:

Po ukončení prípravy z kurzu pre SBS prihlasujeme účastníkov kurzu na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Úrad súkromných bezpečnostných služieb) na skúšku odbornej spôsobilosti.Skúška typu P sa vykonáva testom. Celkový počet otázok je 50. Na test máte vyhradených 50 minút. Aby ste skúšku odbornej spôsobilosti úspešne zvládli je potrebné mať minimálne 90% bodov. Otázky sú 1-3 bodové.

Možný počet skúšok:

  1. riadna skúška,
  2. opravná skúška,
  3. druhá opravná skúška.

Opravnú skúšku možno vykonať najneskôr do šiestich mesiacov od vykonania poslednej skúšky.

Uchádzač musí byť prihlásený na skúšku do 3 mesiacov od absolvovania odbornej prípravy, resp. po neúspešnom vykonaní skúšky.

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.